שימו לב! הנקמה המתוקה לא הסתיימה!

יש לכם משימה אחרונה: שימרו את מה שתראו בסוד מוחלט,

בלי לגלות לשאר הצוותים, והזינו למערכת את שם ראש הקבוצה.